Thursday, March 16, 2017

หน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์


        สำหรับชาวพุทธแล้ว พระรัตนตรัย คือ ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด กล่าวคือ เราให้ความเคารพเนื่องจาก

        พระพุทธเจ้า คือ ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม

        พระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

        พระสงฆ์ คือ ผู้ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติตาม        หากพิเคราะห์ตามข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สำหรับพระสงฆ์นั้น มีหน้าที่สำคัญอยู่ 2ประการ คือ

        1. ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        2. สั่งสอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


        ที่ผู้เขียนยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากเกิดความกังขาว่า กรณีที่มีข่าวว่าพระรูปหนึ่ง ไปชี้นำให้ภาครัฐเข้าตรวจสอบวัดโน้นวัดนี้ เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่

        และหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่ท่านกระทำ ยิ่งมีคำถามมากขึ้นว่า มันใช่หน้าที่หรือไม่ เช่น

        - การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง โดยไปขัดขวางการเลือกตั้ง

        - การเป็นแกนนำปิดล้อมสถานที่ราชการ

        - การไปขู่เข็ญเอาทรัพย์ของผู้อื่น

        - การไปซื้อที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

        - การมีส่วนในการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่

ฯลฯ


        สิ่งที่ค้างคาใจมาก คือ กับพระชราที่อาพาธ ถูกหมายจับเพราะไม่สามารถไปรับทราบข้อกล่าวหาได้ ทางภาครัฐกลับทุ่มกำลัง ทุ่มงบประมาณอย่างมากมายเพื่อเอาตัวไปให้ได้

        ในขณะที่อีกท่านหนึ่งที่มีการกระทำดังกล่าว กลับอยู่อย่างสุขสบาย และมาชี้นำให้ภาครัฐทำโน่นทำนี่ 

         จึงทำให้ผู้เขียนอดจะสงสัยไม่ได้ว่า


หน้าที่ที่แท้จริงของพระสงฆ์จะถูกบิดเบือนแล้วหรืออย่างไร?


อนาคาริก
03/16/17

3 comments:

 1. ก็อีซาร่าเขามีของขลังคือ..กรวยศักดิ์สิทธิ์ไงครับ หยิบ จับ ขยับ ตาย บวกคาถา "รักกูหลงกู จับใครก็ได้แต่อย่าจับกู"

  ReplyDelete
 2. ขนาดนั้นเลยเหรอครับ

  ReplyDelete
 3. พฤติกรรมส่อเจตนาคน กรรมจำแนกสัตว์โลก
  สิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน ก็โดยที่มนุษย์มีศีล 5 ในพระพุทธศาสนา
  "กฏแห่งกรรม ไม่เคยลืมผู้กระทำ"

  ReplyDelete