Thursday, March 2, 2017

วัดใจกันหน่อยไหมครับวัดใจกันหน่อยไหมครับ        เห็นท่านนายกฯ ออกมาเรียกร้องอยากเข้าตรวจสอบวัดพระธรรมกาย และกล่าวว่า หากหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็ให้ค้นสิ


        ก็ขอเรียนฟื้นความทรงจำท่านว่า คนของรัฐ ได้เข้ามาตรวจถึง 3 วันแล้ว ที่เป็นทางการ (ไม่รวมที่แฝง ๆ เข้ามาอีกไม่รู้กี่ครั้ง) มีการเซ็นรับรองด้วยว่า ไม่พบผู้กระทำความผิดหรือของผิดกฎหมาย


       ในทางกลับกัน หากประชาชนจะขอเรียกร้องท่านว่า ขอให้ยกเลิก ม. 44 ได้ไหมครับ หากท่านไม่กลัวว่า บ้านเมืองจะเจริญขึ้น ก็ลองยกเลิกสิครับ

       วัดพระธรรมกายยอมให้เข้าไปตรวจถึง 3 ครั้งแล้ว ท่านจะลองยกเลิก ม. 44 ครั้งแรกจะได้ไหม


วัดใจกันหน่อยไหมครับ
อนาคาริก
03/02/17


1 comment: