Tuesday, March 14, 2017

เมื่อฟ้าสว่าง...ความมืดย่อมหายไปเมื่อฟ้าสว่าง...ความมืดย่อมหายไป


        หลวงปู่วัดปากน้ำเคยกล่าวไว้ว่า “...พระพุทธศาสนาเก๊ได้หรือ ธรรมของพระพุทธเจ้าต้องจริง ธรรมกายไม่เคยหลอกลวงใคร...”

        คราวหนึ่งท่านเคยกล่าวกับ สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ เกี่ยวกับการถูกโจมตีเรื่องธรรมกาย ว่า

“...เมื่อมีผู้ไม่รู้ติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะลบก็ลบได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง...”


        ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณของหลวงปู่ ทำให้หลวงพ่อ คุณยายอาจารย์และหมู่คณะทุ่มเทสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนสามารถขยายสาขาไปทั่วโลก


        แม้ในวันนี้อาจจะมีบุคคลหลายส่วนที่ไม่เข้าใจหรือไม่พยายามเข้าใจในการสร้างบารมีของหมู่คณะ ด้วยการเอาจิตของปุถุชนมาวัดใจของนักสร้างบารมี จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมิน แต่ก็หาได้ทำให้ยอดกัลยาณมิตรทั้งหลายหวั่นไหวแต่อย่างใดไม่


        แม้จะถูกใส่ความ แม้จะถูกกลั่นแกล้ง แต่ก็ยังมุ่งมั่นกลั่นใจให้ใสด้วยการสวดมนต์ และแผ่เมตตาตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
      และด้วยความที่มีเป้าหมายชัดเจนคือ การไปถึงที่สุดแห่งธรรม หมู่คณะจึงไม่ยินดียินร้ายกับโลกธรรมที่เกิดขึ้น จิตจึงไม่ได้กระเพื่อมไปกับสิ่งเหล่านั้น และเชื่อมั่นว่า     เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าสว่าง ความมืดทั้งหลายจะถูกขจัด ความสว่างไสวแห่งสัจธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
อนาคาริก
03/15/17

32 comments:

 1. ฟ้าสว่างเมื่อไร ความมืดจะถูกขจัดออกไป_ถูกใจใครหรือไม่ ไม่รู้ แต่ความถูกต้องคือธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ_สาธุๆๆ

  ReplyDelete
 2. สาธุค่ะ บทความชัดเจนว่าวัดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆ เน้นเรื่องพระพุทธศาสนาโดยตรง เราสู้ด้วยการไม่ตอบโต้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ขอสอนให้รัฐบาลเห็นใจและทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเถิด เพราะการทำบาปกับผู้รักษาศีลจะนำความสูญเสียมาให้กับผู้นั้น โปรดหยุดการทำที่ไม่ถูกต้องโดยการไม่รู้เท่าถึงการณ์

  ReplyDelete
 3. กราบสาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ReplyDelete
 4. กราบสาธุสาธุสาธุๆค่ะ

  ReplyDelete
 5. เมื่อฟ้าสว่างความมืดก็จะจางหายไปฉันใด เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย

  ReplyDelete
 6. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ สวดธัมมจักก์ฯ เรื่อยไป บุญล้นประเทศเมื่อไร ฟ้าจะเปลื่ยนสีแน่นอนค่ะ

  ReplyDelete
 7. ต้องอดทน จนกว่า ฟ้าจะสว่าง

  ReplyDelete
 8. เป็นจริงตามบทความ เห็นด้วยค่ะ

  ReplyDelete
 9. หากรัฐบาลยอมเปิดใจกว้าง ศึกษาวัดพระธรนมกายด้วยใจเป็นธรรม ไม่เชื่อข้อมูลจากผู้ยุยงปลุกปั่น จะเข้าใจและหันมาสนับสนุนการดำเนินงานของวัดอย่างเต์มที่ เพราะการที่มีคนดี มีศีลธรรม รักความสงบ จะเป็นโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะบ้านเมืองจะ ไม่มีโจรผู้ร้าย บ้านเมือง สงบ ร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วหน้า

  ReplyDelete
 10. หากรัฐบาลยอมเปิดใจกว้าง ศึกษาวัดพระธรนมกายด้วยใจเป็นธรรม ไม่เชื่อข้อมูลจากผู้ยุยงปลุกปั่น จะเข้าใจและหันมาสนับสนุนการดำเนินงานของวัดอย่างเต์มที่ เพราะการที่มีคนดี มีศีลธรรม รักความสงบ จะเป็นโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะบ้านเมืองจะ ไม่มีโจรผู้ร้าย บ้านเมือง สงบ ร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วหน้า

  ReplyDelete
 11. เมื่อใดที่อกุศลเข้าสิงจิต ความคิดคำพูดและการกระทำก็จะเป็นของฝ่ายบาป เราจะรอวันที่พญามารพ่ายแพ้ต่อฝ่ายพระ อีกไม่นานเกินรอ

  ReplyDelete
 12. ความมืดไม่เกิน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 13 ก็สว่างแล้วค่ะ

  ReplyDelete
 13. คำสอนของหลวงปู่เป็นจริงเสมอ ธรรมเป็นของจริง

  ReplyDelete
 14. ฟ้าใกล้สว่างแล้ว เมื่อดวงตะวันส่องแสง ความมืดย่อมมลายหายไป

  ReplyDelete
 15. ฟ้าใกล้สว่างแล้ว เมื่อดวงตะวันส่องแสง ความมืดย่อมมลายหายไป

  ReplyDelete
 16. แล้วเราจะรู่ว่าครูรัก

  ReplyDelete
 17. สาธุ คนเราเกิดมาสร้างความดี สร้างบุญกุศล ให้ปลื้มใจไปตลอดชีวิต ใจชุ่มเย็นด้วยความดี ความปลื้มปิติทุกครั้งที่นึกได้ ระลึกถึง ทั้งเป็นประโยชนืต่อตนเองและสังคมประเทศชาติ ดังที่หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ทำเป็นแบบอย่าง หลวงพ่อท่านสร้างบุญมาตลอดทุกวินาที อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ชาวพุทธและลูกศิษย์นับแสนนับล้านพร้อมตายแทนท่านได้ ในชีวิตหนึ่งเราจะเจอคนที่ดีจริงไม่กี่คนแม้จะมีคนดีมากมายก็ตาม

  ReplyDelete
 18. จากความไม่เข้าใจกลายเป็นความเข้าใจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องโกรธเกลียดกัน เพราะคนเราทุกคนล้วนเป็นเสมือนญาติเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

  เป็นธรรมดาการทำสวนกระแสย่อมต้องฝ่ากระแสขัดค้านความไม่เข้าใจ เหมือนกับสมัยก่อนกาลิเลโอค้นพบว่าโลกกลม ทุกคนหาว่าบ้า จะเอาไปเผา การที่เขาคิดไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าผิดเสมอไป

  ReplyDelete
 19. ขอให้ความมืดผ่านไปโดยเร็วเถิด

  ReplyDelete
 20. อดทนกันอีกนิด อีกไม่นานก็สว่างแล้ว อยู่ในบุญ อยู่ในหลวงปู่กันนะคะ สาธุๆๆค่ะ

  ReplyDelete
 21. พวกเราขอไห้ความมืดผ่านไปโดยเร็ววันดว้ยเทอญธรรมมะยอ้มชนะอธรรมค่ะ

  ReplyDelete
 22. อดทนกันนะคะทุกๆท่าน เราได้ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ แม้จะไม่ได้บวช แต่ก็มีส่วนร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยกันเสมอค่ะ สาธุ

  ReplyDelete
 23. ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง

  ReplyDelete
 24. คนทำดีต้องได้ดีไม่ต้องกลัว
  คนทำชั่วชอบทำชั่วมั่วจนบ้า
  คนทำดีมีความสุขสมอุรา
  คนชั่วช้าหาแต่ทุกข์อยู่ร่ำไป
  คนทำดีย่อมได้ดีมีอยู่ทั่ว
  คนทำชั่วย่อมได้ชั่วมั่วอยู่ได้
  คนทำดีมีความสุขสบายใจ
  คนชั่วช้าไม่ได้สุขตลอดกาล
  คนทำดีจึงได้ดีที่สุดชัวร์
  คนทำชั่วจึงได้ชั่วน่าสงสาร
  คนทำดีมีที่สุดคือนิพพาน
  คนชั่วมารอวสานสู่โลกันต์...

  ReplyDelete
 25. ผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ 
  ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง 
  เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น
  ผู้ทำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง 
  เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน
  (พุทธพจน์)

  The philanthropist is welcome in this world.
  Death is glad to welcome the name of the two worlds.
  He's glad we made it. To be more blissful.
  The sinner is grieving in this world. Go away and then grieve. The name is grief in both worlds.
  He saw his sad karma. So grief and trouble
  (Buddha)

  ReplyDelete
 26. เรารักพระพุทธศาสนา

  ReplyDelete
 27. สาธุๆ สาธุครับ

  ReplyDelete
 28. เราต้องเรียนรู้ความมืดให้ดีก่อนที่มั้นจะหายไปคือการต่อสู้เพื่อชัยชนะแน่นอน

  ReplyDelete
 29. เราต้องเรียนรู้ความมืดให้ดีก่อนที่มั้นจะหายไปคือการต่อสู้เพื่อชัยชนะแน่นอน

  ReplyDelete
 30. ใจใส ใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ เราเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของครูอาจารย์

  ReplyDelete
 31. วิชชาธรรมกายเป็นของจริง ดีจริง ต้องคู่กับคนจริง คนดี คนที่ไม่จริง จะไม่เข้าใจ มุ่งโจมตีใส่ร้ายป้ายสี ก่อบาปหนักมากเอย.

  ReplyDelete
 32. สาธุสาธุสาธุ

  ReplyDelete