Friday, March 24, 2017

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...ปัจจุบันที่ลืมอดีต      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...ปัจจุบันที่ลืมอดีต


        ด้วยความตระหนักว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือ จึงต้องยอมรับความจริงว่า ในอดีตที่คนไทยมีความเป็นปึกแผ่น มีความรัก ความสามัคคีก็เพราะอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และใช้ในการพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบมา

 

        เดิมนั้นการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แต่ต่อมาด้วยเหตุว่า ทางศาสนจักรกับอาณาจักรต้องมีการประสานงานกัน จึงทำให้เกิดพัฒนาการในการที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม


        เดิมนั้นไม่ได้แยกการศึกษาออกจากวัด จึงมีกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ค่อย ๆ พัฒนากลายมาเป็นกรมการศาสนา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 จึงแยกการบริหารกรมการศาสนาออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี        หน้าที่หลัก ๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น คือ ภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ        ในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเหตุอะไรที่จะเป็นการก้าวล่วงคณะสงฆ์ เนื่องจากผู้นำในสำนักพุทธฯ ล้วนเคยเป็นศิษย์วัดมาก่อน มีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์เป็นอย่างดี 

        จนกระทั่ง ณ วันนี้ มีการเปลี่ยนผู้ดูแล ซึ่งมาจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ลูกหม้อของหน่วยงานนี้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

        เพียงเริ่มต้นทำงานก็ทำให้เห็นแล้วว่า ขาดความแม่นยำในการใช้กฎหมาย จนต้องไปรับคำแนะนำจากผู้ที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวาย ใช้แรงกดดันพระมหาเถระ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการ

        ก็คงจะต้องจับตาดูว่าทิศทางในการทำงานจะเป็นอย่างไรต่อไป จากที่ในอดีตคือ "ลูกศิษย์พระ" วันนี้จะกลายเป็น "นายของพระ" ไปแล้วหรืออย่างไร? 

ห้ามกระพริบตานะครับ
อนาคาริก
03/24/17


25 comments:

 1. ก็พี่มหาพงศ์พรเขามีลูกพี่ดีคือสุวิทย์..กรวยศักดิ์สิทธิ์

  ReplyDelete
 2. คุณธรรมของผู้นำนั้นเรื่องใหญ่
  คุณธรรมสื่อถึงใจใช่เรื่องเล่น
  คุณธรรมสื่อดีชั่วตัวตนเป็น
  คุณธรรมช่วยชี้เด่นเห็นสันดาน
  คุณธรรมของผู้นำสำคัญยิ่ง
  คุณธรรมใช้อ้างอิงสิ่งเล่าขาน
  คุณธรรมจะมากน้อยอุดมการณ์
  คุณธรรมเป็นตำนานตลอดไป
  คุณธรรมของผู้นำช่วยสร้างชาติ
  คุณธรรมถ้าประมาทชาติล่มสลาย
  คุณธรรมจึงมีผลอย่างมากมาย
  คุณธรรมช่วยชาติได้ถ้าใช้เป็น...

  ReplyDelete
 3. ใครจะอาจ ป้ายสี ท้องฟ้าได้
  ป้ายอย่างไร ฟ้าก็ไม่ยอมเปลี่ยนสี
  ต่อให้ป้าย ต่อไป เป็นล้านปี
  ก็ไม่อาจ เปลี่ยนสี ท้องฟ้างาม ขอให้ประเทศไทยมีความยุติธรรม ค่ะ

  ReplyDelete
 4. อย่าลืมอดีตว่าผอ.พศ.คือผู้สนองงานคณะสงฆ์ไม่ใช่ผบ.นะคะ

  ReplyDelete
 5. อย่าลืมอดีตว่าผอ.พศ.คือผู้สนองงานคณะสงฆ์ไม่ใช่ผบ.นะคะ

  ReplyDelete
 6. ท่าน ผอ.พศ.ต้องไปทบทวนบทบาทหน้าที่กันก่อนดีไหมคะ?? เดี๋ยวลืมตัวไปนึกว่าเป็นนายพระ สั่งใหญ่ สั่งเอาๆ ระวังบาปกรรมบ้างนะคะ

  ReplyDelete
 7. วันพระ สร้างพลังความใส ส่งพลังความสุข ขอเชิญรวมใจ สวดพระธรรมจักรหน้าพระเจดีย์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1ล้านองค์ ค่ะ ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

  ReplyDelete
 8. ทำงานผิดบทบาทหน้าที่ หรือทำตามคำสั่งเบื้องบนแต่หนไหน อย่าลืมนะว่ากฎแห่งกรรมมีจริง

  ReplyDelete
 9. ฆราวาสอย่ามายุ่งเรื่องของสงฆ์เลยค่ะปล่อยไห้คณะสงฆ์ท่านทำแบบวินัยคณะสงฆ์เดี่ยวทา่นจัดการเองเถอะค่ะ

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. รับตำแหน่งนี้มาเพื่อการนี้ คงลืมไปศึกษาว่าแท้แล้ว ตำแหน่งนี้มีเพื่อการใด จึงสร้างบาปให้กับตนเอง เมื่อไม่ศึกษางานก็ควรพิจารณาตนเองนะ

  ReplyDelete
 12. ท่านผู้อำนวยการ ถ้าชำนาญเรื่องหาเจ้าอาวาส เรียญเชิญหาเจ้าอาวาสให้วัดร้างสิค่ะ มีหลายวัดเลยทำสำเร็จเมื่อไหร่ได้ฉลองใหญ่กันเลยค่ะ

  ReplyDelete
 13. ขอให้มีผู้มีบุญมาช่วยแก้ปัญหาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรือง และแผ่ขยายไปทั่วโลก ให้หมู่มารที่คิดมาทำลายล้างพระพุทธศานาแพ้ภัยตัวเอง

  ReplyDelete
 14. ขอให้มีผู้มีบุญมาช่วยแก้ปัญหาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรือง และแผ่ขยายไปทั่วโลก ให้หมู่มารที่คิดมาทำลายล้างพระพุทธศานาแพ้ภัยตัวเอง

  ReplyDelete
 15. ขอให้ทุกคนมา ช่วยกัน สวดมนต์ แผ่เมตตา อธิษฐาน ให้บ้านเมืองไทยเจริญรุ่งเรือง

  ให้คนดีมีบุญมีความสามารถ

  มาแก้ไขให้พระพุทธศาสนา รุ่งเรือง ตลอดถึง
  พระสงฆ์ วัดวาอาราม
  ไม่เดือดร้อน

  ให้มีแต่ผู้มาปฎิบัติธรรม อย่างต่อเนื่อง
  สว่างไสว ไปทั้งประเทศ สมกับเป็นเมืองพุทธ มีความสุข ทั้งประเทศ. ด้วยกันนะ

  ReplyDelete
 16. ปกติหน้าที่ พศ.คือสนองงานคณะสงฆ์ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาคณะสงฆ์ไม่ใช่เหรอ? แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จะมาบีบให้คณะสงฆ์ทำตามอำเภอใจตนเอง

  ReplyDelete
 17. ปกติหน้าที่ พศ.คือสนองงานคณะสงฆ์ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาคณะสงฆ์ไม่ใช่เหรอ? แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จะมาบีบให้คณะสงฆ์ทำตามอำเภอใจตนเอง

  ReplyDelete
 18. ท่านพงศ์พร พศ.มีหน้าที่สนองงานการคณะสงฆ์นะคะ

  ReplyDelete
 19. ท่านพงศ์พร พศ.มีหน้าที่สนองงานการคณะสงฆ์นะคะ

  ReplyDelete
 20. จากผู้สนองงานมส.จะกลายมาเป็นผู้สั่งงานมส. อย่างนี้ก็เท่ากับใครที่เข้ามาดำรงค์ตำแหน่งผอ.พศ.เตรียมตกนรกได้เลย

  ReplyDelete
 21. พุทธศาสนามีภัยพาลมารุมเร้า -----ขอพวกเราพุทธศาสนิกแลภิกษุสงฆ์-จงรวมพลังสร้างความบริสุทธิใจไม่พะวง--สวดธรรมจักรฯพักจิตนิ่งดิ่งกลางใจ---ด้วยพลังบรมกุศลอันบริสุทธิ์ใส---ให้คนพาลกลับใจไม่โลภไม่ลุ่มหลง---คงสิ่งดีภายในจิตจงธำรงบังเกิดณ.กลางใจ---หากใครใจดำมืดมิดเกินไม่กลับใจ-----จงแพ้พ่ายภัยพาลอกุศลกรรมของตนเอง--สาธุ****นึกถึงหลวงปู่ด้วยใจใสๆ ด้วยบุญที่สวดธรรมจักรฯ และแผ่เมตตา ขอให้ผู้ที่ทำลายศาสนาพุทธกลับตัวกลับใจ ถ้ากลับไม่ได้ก็ขอให้แพ้ภัยตนเองไป อย่าได้มาเบียดเบียนกันเลย สาธุ

  ReplyDelete
 22. ขอให้มีคนดีมีความสามารถมาช่วยกันบริหารบ้านเมือง ปกป้องพระพุทธศาสนา

  ReplyDelete
 23. วัดพระธรรมกายสอนตามหลักพระพุทธเจ้าทุกอย่าง แค่มาปรับให้ทันยุคทันสมัย ให้คนทุกเพศทุกวัยในยุคนี้เข้าถึงได้ เข้าวัดแล้วสนุกมีความสุข ไม่เบื่อหน่าย ทำให้คนทั่วไปไม่เข้าใจ รับไม่ได้ในบางเรื่อง จึงหาว่าสอนผิด ต้องเข้ามาพิสูจน์และสัมผัสด้วยตนเอง แล้วจะรู้ว่า วัดนี้จะให้แต่สิ่งดีๆแก่ชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าเอย.

  ReplyDelete
 24. เฮ้อ...น่าเวทนา

  ReplyDelete