Monday, March 6, 2017

รอวันนั้นรอวันนั้น

        เมื่อปี พ.ศ. 2538 ชาววัดพระธรรมกายได้ร่วมกันสถาปนาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์        การเกิดขึ้นของพระมหาเจดีย์นี้เกิดด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใส ในพระบรมศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์

        เกิดขึ้นด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ของชาวพุทธโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแม้แต่เซ็นต์เดียว


        ความมุ่งหวังของการสร้างมหาเจดีย์นี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำความดี จุพระได้สามหมื่นรูป และสาธุชนเป็นล้าน


        หลายปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม ณ ลานธรรม ไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชา รวมใจเด็กดี V- STAR รวมทั้งจัดงานบรรพชา ฯลฯ สร้างความปลื้มปีติแก่เหล่ากัลยาณมิตรเป็นอย่างยิ่ง


        ณ วันนี้ พระมหาเจดีย์ถูกรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้ประกอบพิธีกรรม ญาติโยมได้แต่รวมกันหน้าวัด ส่งใจไปยังมหาเจดีย์ ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุด


        จากที่เคยนั่งใกล้ วันนี้ได้แต่มองลอดประตูเข้าไป เห็นพระมหาเจดีย์อยู่ลิบ ๆ

        เมื่อไรหนอ ชาววัดจะได้มีโอกาสมาร่วมกันประกอบพิธีบูชามหาเจดีย์ เหมือนเช่นคืนวันที่ผ่านมา

        คงต้องอธิษฐานจิตให้ผู้ปกครอง มีจิตที่สะอาด จนมองเห็นความจริงในใจของคณะศิษย์วัดด้วยเถิด

เราจะรอวันนั้นอนาคาริก
03/06/17

5 comments:

 1. นานแค่ไหนก็จะรอ

  ReplyDelete
 2. เราจะกลับเข้าวัด ไปสวดมนต์หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ให้ได้
  A Long Returning.

  ReplyDelete
 3. คิดถึงวัดที่สุด วอนคสช คินวัดให้ประชาชนด้วย

  ReplyDelete
 4. วันเพ็ญนี้หละครับ..ทนอีกนิ๊สสส

  ReplyDelete
 5. รอวันฟ้าเปิดด้วยแสงตะวัน_ขับไล่ความมืดมิดออกไปจากใจ ขอให้ธรรมะสว่างดังแสงตะวันในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ

  ReplyDelete