Saturday, July 29, 2017

อย่าใช้ตรรกะผิด ๆอย่าใช้ตรรกะผิด ๆ


        หากมองสถานการณ์รอบด้านผ่านสื่อออนไลน์หรือหนังสือพิมพ์ในวันนี้ จะพบข่าวหรือบทความไปในทำนองเดียวกันคือ เรื่องของความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วม หรือจากความเอารัดเอาเปรียบในสังคม        สิ่งที่น่าพิจารณาคือ เราจะใช้ตรรกะอะไรในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น เช่น หากน้ำท่วมในวันนี้ เราจะโทษรัฐบาลก่อนหรืออย่างไร หากมีปัญหาจากคนในหน่วยงานไหน เราจะต้องทำอย่างไรกับหน่วยงานนั้น ๆ        ผู้เขียนกำลังจะสื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่า หากใช้ตรรกะที่สังคมพยายามจะทำกับพระพุทธศาสนาในวันนี้ ก็คงจะต้องใช้ตรรกะนั้นกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากมีข่าวเรื่องทหารหรือตำรวจทำผิด ไปเรียกส่วยบ้างหรือไปรับคุมบาร์ คุมบ่อน ก็ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานนั้น ๆ ก็ต้องยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือยุบหน่วยงานที่ดูแลทหาร เหมือนกับที่สังคมกำลังมองว่า หากมีพระทำผิดก็ต้องยุบมหาเถรสมาคม        เราจะรู้สึกอย่างไร หากมีคนไทยสักคนไปทำผิดที่ต่างประเทศ เช่น ไปขโมยเพชรเขามา แล้วกลายเป็นว่า ถูกคนในประเทศนั้นตราหน้าว่า คนไทยเป็นคนขี้ขโมย เราจะรู้สึกว่ามันยุติธรรมหรือไม่ที่คนเพียงไม่กี่คนทำ แล้วกลายเป็นตราบาปของคนทั้งประเทศ


        ในทำนองเดียวกัน หากมีพระสักรูปทำผิด ทำไมเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่จะต้องมีการจัดการเป็นเรื่อง ๆ ไป แต่กลับจะมาเหมารวมว่า เป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมต้องยุบมหาเถรสมาคม(ทั้งที่ในความเป็นจริงก็มีการดูแลเป็นลำดับชั้นอยู่แล้ว)
 
       และถ้าจะว่าไปหากชาวพุทธจะช่วยกันดูแล เป็นหูเป็นตา แยกแยะได้ชัดเจน เราก็คงจะช่วยกันจัดการให้พระพุทธศาสนาสะอาดผุดผ่องได้ จะได้ไม่มีพระที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกบฏ ไปตบทรัพย์ชาวบ้านหรือรุกที่ป่า แล้วมาร้องแรกแหกกระเชอว่าตนเองทำถูก พระทั้งแผ่นดินทำผิด แบบทุกวันนี้


        ก็คงต้องมาทบทวนกันนะครับ ว่าเราจะใช้ตรรกะอะไรในการคิดแก้ปัญหาประเทศชาติของเรา
อนาคาริก
07/29/17