Friday, February 10, 2017

ตามล่า...วัสสการพราหมณ์ตามล่า...วัสสการพราหมณ์


        เมื่อเอ่ยถึงวัสสการพราหมณ์ แน่นอนว่า ทุกท่านจะต้องนึกถึงคนที่ทำให้เกิดการแตกแยกในกลุ่ม ในหมู่ ในคณะ ซึ่งความจริงแล้ว การที่จะทำให้หมู่คณะขาดความสามัคคี ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่าย ๆ หากหมู่คณะใด ยึดมั่นในคุณธรรมที่สำคัญคือ

        ๑. มีความเคารพ เชื่อมั่นในผู้นำ คณะกรรมการหรือผู้ใหญ่ในที่นั้น ๆ

        ๒. มีวินัย ว่าอย่างไรว่าตามกันตามธรรมและวินัยของหมู่คณะ

        ๓. มีความอดทน ไม่ถือเอาความคิดตนเป็นใหญ่


        หากเราได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์จีนหรือกลยุทธสามก๊กก็ตาม ซุนหวู่ก็ตาม จะเห็นว่า เมื่อจะเข้าตีเมืองแห่งใด ก็ต้องไปศึกษาว่า เมืองนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร จึงมีคำกล่าวว่า “ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ซึ่งวิธีการในการจะเข้าไปทำลายก็จะแตกต่างกันออกไป บางครั้งก็ใช้กำลังทหาร บางครั้งก็ใช้วิธีการทูต บางครั้งก็ใช้แผนเอาหญิงงามเข้าล่อ เป็นต้น


        ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระเจ้าอชาติศัตรู ต้องการยกทัพไปปราบกษัตริย์ลิจฉวี ก็พบว่า จุดแข็งของกษัตริย์ลิจฉวี คือ ความสามัคคี โดยยึดหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ การให้ความเคารพในการประชุม และเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่        เมื่อพบจุดแข็งดังนี้ บทบาทเด่น จึงมาตกที่วัสสการพราหมณ์ โดยดำเนินแผนเป็นขั้นตอน


        ๑. ยอมเจ็บตัว ให้ถูกโบยตี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ พูดง่าย ๆ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือ ต้องให้อีกฝ่าย เกิดความตายใจ เชื่อใจให้ได้        ๒. เข้ามาตีสนิทกับกลุ่มของกษัตริย์ลิจฉวี จนได้รับความไว้วางใจ ให้สอนหนังสือราชโอรส ถ้ายุคนี้ก็คงจะเป็นการเข้ามาตีสนิทกับสมาชิกในกลุ่มบุคคลต่าง ๆ        ๓. เมื่อสนิทมากเข้า ก็เริ่มแผนขั้นต่อไปคือ การใส่ข้อมูล ให้เกิดความระแวงกัน ไม่ไว้ใจกันในกลุ่มต่าง ๆ จนกระทั่งมองกันแบบจับผิด จนขาดคุณธรรมสำคัญเบื้องต้น คือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน


        ๔. เมื่อความหวาดระแวงกระจายออกไปสู่วงกว้าง ในที่สุดก็บรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรนั้นก็จะสลายไป สมประสงค์ของวัสสการพราหมณ์


        ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่ต้องการรักษาความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น จะต้องรักษาความสามัคคีให้ดี ช่วยกันสอดส่อง คอยสังเกตดูพฤติกรรมของวัสสการพราหมณ์ ที่สำคัญคือ พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยหลักอปริหานิยธรรม และนำเอาเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นเครื่องเตือนใจ จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร


        หากทำได้อย่างนี้ต่อให้มีวัสสการพราหมณ์เป็นร้อยก็ไม่สามารถจะสั่นคลอนองค์กรนั้น ๆ ได้
อนาคาริก
02/10/17

3 comments:

  1. กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

    ReplyDelete
  2. วัสสการพราหมณ์ในวัดก็มี นอกวัดก็มี ถ้ายุคนี้ก็คงแบบ..มะนาว ไปอยู่ที่ไหนหัวหน้าตายหมด ก็จะรอดูจุดจบของคนที่เอามะนาวไปใช้งาน

    ReplyDelete
  3. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ขอให้ทุกๆ องค์กรเข้มแข็ง และรักกันค่ะ

    ReplyDelete